Welkom bij Beek Advocaten

Beek Advocaten

Beek Advocaten is aangesloten bij verschillende verenigingen van specialisten op het gebied van familierecht (VFAS), letselschade (LSA), arbeidsrecht (VANN), strafrecht (NVSA), vreemdelingenrecht (VWN) en incasso. Alsmede is Beek Advocaten aangesloten bij de stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS).


Mr A.H. Lanting, advocaat sinds 1976

Aangesloten bij:

  • Vereniging van LetselSchade Advocaten (LSA)
  • lid Raad van Discipline Nederlandse Orde van Advocaten

Nevenfunctie(s):

  • Lid college van afgevaardigden Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)


Mr K.E. Wielenga, advocaat sinds 2002


Mw. Mr S.A. Wilman, advocaat sinds 2002

Aangesloten bij:

  • Vereniging Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS)
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS)


Mr W. Boonstra, advocaat sinds 1996

Aangesloten bij:

  • Nederlandse Vereniging van StrafrechtAdvocaten (NVSA)

Nevenfunctie(s):

  • Aanklager Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS)


Mw. Mr W.A. Bruinsma-Woudstra, advocaat sinds 2007

Aangesloten bij:

  • Vereniging VluchtelingenWerk Nederland (VWN)
  • Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Zeden Slachtoffers (LANZS)


Mw. Mr H.W. de Jong, advocaat sinds 2010

Nevenfunctie(s):

  • Secretaris Jonge Balie Nederlandse Orde van Advocaten




Contact opnemen

Voor nadere informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen met Beek Advocaten.